I. Rozsah platnosti

Tu uvedené všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky objednávky uskutočnené prostredníctvom internetových stránok www.zendreamtherapy.com, bez ohľadu na sídlo zákazník.

II. Kontaktné údaje

Tieto internetové stránky sú prevádzkované spoločnosťou:

Dasola, spol. s r. o.

Bakošova 22, 84103 Bratislava

Tel: +421 905 841 921

IČO: 35932384

Spoločnosť zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 35792/B

e-mail: info@zendreamtherapy.com

III. Ceny za tovar a služby

Informácie o cenách za tovar a prípadné služby spojené s dodaním tovaru (napr. poštovné), ako aj informácie o prípadných množstevných zľavách sú zobrazené počas nákupu aj počas vytvorenia a odoslania objednávky. K výslednej cene po ukončení objednávky už nie sú prirátané žiadne ďalšie prirážky alebo poplatky. V prípade zmien v cenách v čase medzi objednaním a zaplatením, prípadne dodaním tovaru, sú platné ceny uvedené na objednávke, ak nie je dohodnuté inak.

IV. Objednávka

Tovar a služby je možné objednať prostredníctvom internetových stránok www.zendreamtherapy.com

Na vytvorenie objednávky je potrebné sa zaregistrovať, pričom pri registrácii sa vyžadujú len údaje nevyhnutné na úspešné doručenie objednaného tovaru alebo služieb. Viac informácií na stránke Ochrana osobných údajov.

Po každom úspešnom ukončení objednávky sú informácie o všetkých objednaných položkách, dodatkových službách, ich cenách aj o celkovej konečnej cene zaslané na e-mailovú adresu, ktorú zákazník uviedol pri registrácii. V prehľade objednávok si každý registrovaný zákazník môže kedykoľvek pozrieť aktuálny stav všetkých svojich objednávok.

V. Úhrada

Tovar a služby je možné uhradiť niekoľkými spôsobmi. Počas vytvárania objednávky sú ponúknuté všetky dostupné možnosti úhrady a zákazník si môže vybrať tú, ktorá mu najviac vyhovuje. Dostupné možnosti sú závislé od druhu príp. množstva objednaného tovaru a od oblasti, kam sa má tovar prepraviť:

Dobierka – tovar je zaplatený prepravcovi pri jeho doručení. Tovar je prepravovaný – v rámci Slovenska spoločnosťou GLS, do Českej republiky Slovenskou poštou. Tento spôsob úhrady je možný len v rámci Slovenskej a Českej republiky. Zákazníci v ČR platia za balík v Českých korunách podľa aktuálneho denného kurzu v čase prevzatia tovaru.

Platba vopred – po ukončení objednávky sa automaticky vygeneruje preddavková (proforma) faktúra. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo faktúry (objednávky). Tovar bude odoslaný po pripísaní čiastky na účet predávajúceho (v rámci Slovenska je to obvykle 1 – 2 dni po úhrade, v závislosti od banky zákazníka. Pri platbách zo zahraničia je to obvykle 3 – 5 dní.)

Platobné karty – pre majiteľov kariet s logom Visa, Visa Electron, Maestro alebo MasterCard vydaných akoukoľvek bankou. Platba platobnými kartami je realizovaná prostredníctvom portálu CardPay v Tatra banke. V prípade, že na platbu použijete kartu, nemusíte mať zriadený účet v Tatra banke. Výhoda je, že celý proces platby prebieha na chránených stránkach Tatra banky a predávajúci vôbec nepríde do styku s citlivými údajmi ako je číslo, názov alebo platnosť platobnej karty. Viac informácií na stránkach Tatra banky. Tovar je expedovaný ihneď.

V hotovosti – v prípade osobného odberu na našej prevádzke: Pravá soľná jaskyňa, Studenohorská 2/d, Bratislava – Lamač. Tento spôsob úhrady a odberu je potrebné vopred dohodnúť e-mailom alebo telefonicky.

VI. Faktúra

Elektronická faktúra ku každej objednávke je k dispozícii prihlásenému zákazníkovi v časti „Informácie o mojom účte”. Faktúra je vygenerovaná (k dispozícii na stiahnutie) v závislosti od stavu objednávky a zvoleného spôsobu úhrady – v prípade platby Kartou, Tatra Pay alebo Platbou vopred na účet, je k dispozícii po odoslaní zásielky, v prípade platby na Dobierku je k dispozícii po potvrdení od prepravnej spoločnosti, že balík bol prevzatý (asi 5 dní od prevzatia).

Elektronická faktúra je platným daňovým dokladom; obsahuje adresu, kam má byť tovar dodaný, meno a adresu platcu, spôsob úhrady, splatnosť faktúry, charakteristiku zakúpeného tovaru (názov, množstvo, jednotková cena) a údaje o dodávateľovi. V prípade osobného odberu a platby v hotovosti je vystavený doklad z registračnej pokladnice.

VII. Dodávka

V závislosti od vybraného spôsobu úhrady je tovar odoslaný obvykle v nasledujúci pracovný deň, najneskôr do 48 hodín (v pracovných dňoch) od objednávky (pri spôsobe úhrady Dobierkou, Tatra Pay, Platobnou kartou) alebo od pripísania úhrady na účet predávajúceho (Platba vopred). Tovar je prepravovaný – v rámci Slovenska spoločnosťou GLS, do zahraničia spoločnosťou GLS alebo Slovenskou poštou, preto skutočná doba dodania je závislá od prepravcu: obvykle 1 – 2 pracovné dni v rámci Slovenskej republiky, 2 – 7 pracovných dní mimo Slovenskú republiku.

VIII. Poškodenie zásielky pri preprave

Všetky zásielky sú poistené a dopravca za tovar ručí. Odporúčame si vždy zásielku prezrieť pred dopravcom a v prípade poškodenia obalu zásielky ihneď s dopravcom spíšte protokol o poškodení a zásielku nepreberajte! Informujte nás o vzniknutej situácii e-mailom alebo telefonicky podľa kontaktných údajov uvedených v bode II. a bude Vám zaslaná nová zásielka. V prípade, že preberiete dopravou poškodenú zásielku, Vašu neskoršiu reklamáciu nebude možné uznať.

IX. Zodpovednosť za vady, reklamácie

Zodpovednosť za vady objednaného Tovaru a spôsob vybavenia reklamácie sú uvedené v Reklamačnom poriadku.

X. Stornovanie objednávky a vrátenie peňazí

Objednávku je možné stornovať e-mailom alebo telefonicky až do doby odoslania tovaru. Ak už prebehla platba, ale tovar ešte nebol odoslaný, bude zákazníkovi vrátená zaplatená čiastka znížená o prípadné bankové poplatky (napr. v prípade platby uskutočnenej prostredníctvom Platobnej karty, alebo Platbe vopred zo zahraničia).

V prípade, že kupujúci si tovar neprevezme od prepravcu v lehote stanovenej prepravcom a tovar bude vrátený späť predávajúcemu, bude zákazník vyzvaný (podľa kontaktných údajov uvedených pri registrácii – e-mail, telefón) na riešenie vzniknutej situácie. Ak zákazník požiada o vrátenie peňazí, resp. zákazník nebude reagovať na výzvy, bude mu vrátená pomerná časť zaplatenej sumy znížená o náklady spojené s prepravou tovaru (k zákazníkovi a späť od zákazníka k predávajúcemu) a prípadné bankové poplatky súvisiace s vrátením uhradenej čiastky.

Ak tovar už bol odoslaný, nie je možné objednávku stornovať. Kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom podľa kontaktných údajov uvedených v bode 2. Je možné tovar vrátiť (nesmie byť poškodený tovar ani originalita balenia) a po vyriešení reklamácie Vám bude vrátená zaplatená čiastka znížená o prípadné dopravné a bankové poplatky.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 11. 11. 2020.